حواله ارزی و خدمات بازرگانی سفته

 

 

Being Confidence in Business with US    با اطمینان تجارت کنید     مالزی - چین - ایران

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی

مطالب این بخش توسط بخش ترجمه گروه سفته تهیه شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع است ومتخلفین تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت

لینک به مطالب سایت آزاد است

 

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی

 

در مالزی هر شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان شرکت آن را مورد بررسی قرار دهند هر معامله ظرف 60 روز از انجام باید در سیستم مالی به ثبت رسد تا حسابرسی دقیق صورت گیرد و معاملات شرکت بدرستی ثبت گردد .

مدیران هر شرکت ثبت شده در مالزی موظف هستند تا اطلاعات معاملات را که نباید بیش از 18 ماه از تاریخ تاسیس شرکت به طول انجامد به ثبت برسانند و باید همه ساله این محاسبات انجام شود و نباید فاصله آن بیش از 15 ماه باشد .

ثبت سود و زیان باید 6 ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی انجام شود .

هر شرکت و مدیران آن باید یک حساب سود و زیان و حسابرسی را و ترازنامه همراه با گزارش مدیران، که توسط آنها امضا شده را به مجمع عمومی سالانه ارائه دهند .و این باید حداکثر 18 ماه از تاسیس شرکت صورت گیرد و حداقل سالی یک بار ارائه گردد.

اولین حسابرسان شرکت ممکن است توسط هیئت مدیره در هر زمان قبل از اولین مجمع عمومی سالانه منصوب شوند .

هر حسابرس منصوب باید دفترحسابرسی را تا پایان اولین جلسه عمومی سالانه نگه دارد .

هر شخصی که به این سمت منصوب شده باید رضایت از انتصاب را به کمیسیون شرکت مالزی در عرض 30 روز اطلاع دهد .

علاوه بر این باید رضایت خود را از این انتصاب به مدیر شرکت و دبیرخانه نیز اعلام نماید .

حسابرسان شرکت توسط مدیران شرکت در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تاسیس شرکت منصوب و پس از آن همه ساله در مجمع عمومی حسابداران تعیین می گردند .در صورتی که حسابدار فوت نماید مدیر موظف است تا زمانی که شخص دیگری جایگزین وی گردد مسئولیت او را به عهده گیرد . استعفای حسابدار می تواند به صورت خصوصی و جداگانه و یا در جلسه مجمع عمومی رخ دهد .هیچ کس را نمی توان به سمت حسابدار معرفی نمود مگر اینکه این سمت 21 روز قبل به اطلاع مجمع عمومی برسد .شرکت موظف است اطلاعات شخص را 7 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار اعضا قرار دهد .

چه کسانی نمی توانند حسابدار شرکت شوند ؟

مورد تائید نبودن  

 
2500 رینگیت مالزی مدیون  شرکت بودن

بازرس شرکت
شریک، کارفرما یا کارمند بازرس شرکت
 
سهامدار یا همسر بازرس شرکت

شریک، کارمند، یا کارفرما از یک فرد مسئول و یا یکی از دارندگان اوراق قرضه شرکت

حسابدار شرکت باید توسط حسابداران وزارت دارایی تایید گردد .و باید نامش به عنوان حسابدار مطابق قانون 1967 ثبت گردد .

حقوق حسابداران نیز مطابق با قوانین و مقررات و سوابق.و وظایف و انتظاراتی از از او وجود دارد تعریف شده و پرداخت می گردد .او حق شرکت در جلسات و اظهار نظر در هیچ یک از جلسات را ندارد .

حسابدار موظف است تا مطابق وظیفه خود به حساب سهامداران و سایر افراد رسیدگی و آن را به درستی بررسی نماید .

و در صورتی که از وظیفه خود کوتاهی نماید این عمل او جرم محسوب می شود .