حواله ارزی و خدمات بازرگانی سفته

 

 

Being Confidence in Business with US    با اطمینان تجارت کنید     مالزی - چین - ایران

کمپانی دایرکتور یا مدیر شرکت درمالزی

مطالب این بخش توسط بخش ترجمه گروه سفته تهیه شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع است ومتخلفین تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت

لینک به مطالب سایت آزاد است

مدیران شرکتها در مالزی (Company Directors)

شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای خصوصی (با مسئولیت محدود Private Limited company) در مالزی باید حداقل 2 نفر مدیر تمام وقت داشته باشند. مدیران شرکتها در مالزی باید اشخاص حقیقی دارای آدرس پستی یا مقیم مالزی باشند.

مفهوم مدیر

هر شرکت در مالزی باید حداقل دارای2 مدیر بوده و هر دوی آنها ساکن مالزی باشند.

برای واژه مدیر معنای جامعی در لغت ارائه نشده است درحالیکه واژه مدیر به شخصی اتلاق میگردد که در جایگاه مدیر به این نام مشغول به کار است. از سویی، وی تا زمانی که  به کلیه  دستورالعملها و قوانین مدیریت شرکت مسلط شود، به عنوان  مدیرجانشین یا مدیر علی البدل در ان شرکت فعالیت می کند. در واقع مدیر یک مقام رسمی شرکتها در مالزی است لیکن او تا زمانی که حکم رسمی برای دریافت حقوق  نداشته باشد، نمیتواند به عنوان مدیر خدمتش را رسما آغاز کند.

در ادامه به معیارهای انتخاب این شخص در جایگاه مدیریت  اشاره داریم:

·        شخص حقیقی

·        حداقل سن 18 سال

·        سلامت عقلانی

·        ورشکسته اقتصادی و عدم اعتبار نداشته باشد

·        دارای آدرس پستی در مالزی باشد

·        دارای سهام ویژه در شرکت (بخش 122 و ماده 71 جدول( A باشد

·        حداکثر سن برای این پست 70 سال برای شرکت های سهامی عام  طبق ماده 129می باشد، مگر اینکه سایر موارد سنی توسط 75% سهامداران در  AGM تصویب شده باشد.

·        مدیران شرکت های با مسؤلیت محدود، حداکثر سنی ندارند.

·        شرایط فوق شامل عضو جانشین یا علی البدل نیز می باشد.

انواع مدیران

  1. مدیرغیر اجرایی (Non-executive director )

وظایف مدیران غیر اجرایی شامل درو بخش ذیل است:

·        شرکت کردن در مجموع تصمیمات در  کمیسیون مدیران  (Board Of Directors) شرکت در مالزی

·        وظیفه وی فقط در چارچوب  اظهارات هیات نمایندگی است و لا غیر.

مدیر اجرایی (Managing or Executive Director )

مدیر اجرایی شرکت علاوه بر برگذاری جلسات کمیسیون، باید درست همانند  یک کارمند اداری موظف به صورت فول تام مشغول به کار و مدیریت کردن شرکت باشد.

مدیر اصلی (First Director)

- ماده 3 بند S122

·        اساسنامه قوانین شرکتها درمالزی اسامی مدیران اصلی شرکت را در بر دارد.

- ماده 7 بند S16

·        دفتر ثبت شرکتها فقط در صورت بودن حداقل 2 مدیر در شرکت موظف به ثبت شرکت مزبور است.

چه اشخاصی نمی توانند عضو هیئت مدیره شوند ؟

افرادی که در ذیل به آنها اشاره شده نمیتوانند بدون اجازه دادگاه در پست مدیریت شرکت مشغول به کار شوند:

·        شخصی که بواسطه ارتکاب به جرم مرتبط با ارتقاء، سازماندهی و مدیریت شرکت محکوم شده باشد.

·        شخصی که توسط دادگاه  بر اساس بخش 130A بعلت سوء مدیریت وعدم توانایی در پرداخت دیون شرکت  رد صلاحیت شده باشد.

·        شخصی که بخاطر هرگونه جرمی در خصوص کلاهبرداری یا تقلب در محکومیت جرم به 3 ماه حبس یا بیشترمحکوم شده باشد.

·        شخصی که بمنظور قصور در فعالیت صادقانه و بکارگیری تلاش معقول در پرداخت دیون مدیریتی محکوم شده باشد.

·        شخصی که بعلت سوء استفاده کردن از در اختیار داشتن هرگونه اطلاعات خاص یا عدم صلاحیت وی در جایگاهش ( به عنوان یک مقام یا نماینده شرکت و یا عضو هیئت مدیره  سهام ارزی) بمنظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز برای خودش یا سایر اشخاص گردد و یا موجب زیان برای شرکت شده و بدین سبب محکوم شده باشد.

·        شخصی ( که عضو هیئت مدیره، نماینده، یا کارمند شرکت یا یکی از اعضای سهام ارزی است) که بعلت تآمل کردن در ارائه بموقع اوراق بهادار شرکت بمنظور سوء استفاده از در اختیار داشتن قیمت محرمانه ی سهام از جایگاهش بعنوان امین شرکت برای کسب منفعت برای خودش یا سایر افراد محکوم شده باشد.

·        شخصی که بعلت بی کفایتی در نگهداری بایگانی ها و اسناد لازم شرکت طی دوره ی 2 ساله قبل از مدیریتش (طی این دوره مسلما بایگانی اسناد برای اتمام یک سرمایه گذاری یا انحلال شرکت الزامی است) محکوم شده باشد.

·        شخص ورشکسته بری الذمه نشده

دوره رد صلاحیت برای پرونده های تمام موارد بالا مدت 5 سال میباشد. بعبارتی طی یک دوره 5 ساله پس از محکومیتش یا اگر وی به حبس محکوم شده بود، بعد از آزادی از زندان

در ابتدا میبایست هر دو مدیر در اساسنامه قوانین مالزی (MOA  ) و  نامگذاری و اسانامه شرکتهای مالزی (AOA ) انتصاب یابد.

اساسا مدیران شرکت در مالزی با تضمین اشخاصی که آنها را با توجه به اسناد اساسنامه در اداره ثبت شرکت مالزی انتصاب می یابند. این شرایط شامل اعضای مدیران اصلی شرکت از سوی اسانامه شرکتهای مالزی  واقع در شرکت صورت میپذیرد.

شرایطی که یک مدیر عزل می گردد

تحت شرایط خاصی مدیران با وجود عدم صلاحیت و با توجه به قوانین ذکره شده در ماده  S28 قانون مالزی امکان عزلشان از مقامشان وجود دارد. در مورد شرکتهای دولتی، میتوان نشستهای عمومی رایجی برقرار کرد حتی پیش از اتمام دوره ریاستش وی راعزل کرد و این در حالیست که در قانون به آن صراحتا اشاره نشده، لذا این تصمیمات صرفا از سوی مدیر و شرکت مربوطه اتخاذ می گردد.

اگر مدیری در یک شرکت جایگاه خاصی داشت، برای مثال دارای اوراق سهام یا یکی از اعضای شرکای شرکت بود، در اینصورت غزل ایشان با توجه به مواد ذکر شده در بند  S123(2)&(3) از قانون اساسنامه شرکتها مشروط خواهد بود.

احضاریه ویژه به مدیر مورد نظر طی 28 روز کاری تسلیم مگردد و وی ملزم است دفاعیه خود را قبل از سر رسید رای اعلامی ، به هر دو صورت شفاهی و کتبی ارائه نماید.

برای حق عزل مستقل، احضاریه ویژه باید یک سری مراحل طی شود در خصوص اینکه عزل مدیر با توجه به ماده 128 قانون AOA صورت  گرفته است.

3 حیطه از وظایف مدیران

·        امین بودن مدیران

·        مهارت درحرفه اش، محتاط بودن و پشتکار داشتن

·        انجام وظایف طبق قانون

اصولا نقش مدیر با امانتداری و شایستگی ارتباط مستقیم دارد، در واقع دارا بودن این ویژگیها دروجود یک مدیر خوب است که سبب پیشرفت روزافزون منافع شرکت و مهارت نیروهای انسانی می شود. یک مدیر لایق میبایست صداقت و وفاداری خودش را به شرکت در تمام دوره ریاستش به شرکت ثابت کند. در آخر یک مدیر شایسته همیشه در مورد منافع شرکت، میزان بستانکاری ها و بدهکاریهای شرکت هوشیار بوده که برای دیونش ضمانتهای معتبر و مکفی فراهم آورد و بلعکس.

کلمات کلیدی متن:

جانشین یا مدیر علی البدل ((Alternate or substitute director :شخصی است که از روی عادت دستورالعمل های او توسط مدیران شرکت دنبال میشود اگر چه بطور رسمی منصوب نشده باشد.

مدیرغیر اجرایی (( Non-executive director

مدیر اجرایی (Managing or Executive Director )

اساسنامه قوانین مالزی (Memorandum Of Articles)

اسانامه شرکتهای مالزی (Articles Of Associations )

مدیران شرکتها در کشور مالزی (Company Directors)

شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای خصوصی (با مسئولیت محدود Private Limited company) در مالزی باید حداقل 2 نفر مدیر داشته باشند. مدیران شرکتها در مالزی باید اشخاص حقوقی  دارای آدرس پستی یا مقیم مالزی باشند.

مفهوم مدیر

هر شرکت در مالزی باید حداقل دارای2 مدیر بوده و هر دوی آنها ساکن مالزی باشند.

برای واژه مدیر معنای جامعی در لغت ارائه نشده است درحالیکه واژه مدیر به شخصی اتلاق میگردد که در جایگاه مدیر به این نام مشغول به کار است. از سویی، وی تا زمانی که  به کلیه  دستورالعملها و قوانین مدیریت شرکت مسلط شود، به عنوان  مدیرجانشین یا مدیر علی البدل در ان شرکت فعالیت می کند. در واقع مدیر یک مقام رسمی شرکتها در مالزی است لیکن او تا زمانی که حکم رسمی برای دریافت حقوق  نداشته باشد، نمیتواند به عنوان مدیر خدمتش را رسما آغاز کند.

در ادامه به معیارهای انتخاب این شخص در جایگاه مدیریت  اشاره داریم:

·        شخص حقیقی

·        حداقل سن 18 سال

·        سلامت عقلانی

·        ورشکسته اقتصادی و عدم اعتبار نداشته باشد

·        دارای آدرس پستی در مالزی باشد

·        دارای سهام ویژه در شرکت (بخش 122 و ماده 71 جدول( A باشد

·        حداکثر سن برای این پست 70 سال برای شرکت های سهامی عام  طبق ماده 129می باشد، مگر اینکه سایر موارد سنی توسط 75% سهامداران در  AGM تصویب شده باشد.

·        مدیران شرکت های با مسؤلیت محدود، حداکثر سنی ندارند.

·        شرایط فوق شامل عضو جانشین یا علی البدل نیز می باشد.

انواع مدیران

  1. مدیرغیر اجرایی (Non-executive director )

وظایف مدیران غیر اجرایی شامل درو بخش ذیل است:

·        شرکت کردن در مجموع تصمیمات در  کمیسیون مدیران  (Board Of Directors) شرکت در مالزی

·        وظیفه وی فقط در چارچوب  اظهارات هیات نمایندگی است و لا غیر.

مدیر اجرایی (Managing or Executive Director )

مدیر اجرایی شرکت علاوه بر برگذاری جلسات کمیسیون، باید درست همانند  یک کارمند اداری موظف به صورت فول تام مشغول به کار و مدیریت کردن شرکت باشد.

مدیر اصلی (First Director)

- ماده 3 بند S122

·        اساسنامه قوانین شرکتها درمالزی اسامی مدیران اصلی شرکت را در بر دارد.

- ماده 7 بند S16

·        دفتر ثبت شرکتها فقط در صورت بودن حداقل 2 مدیر در شرکت موظف به ثبت شرکت مزبور است.

چه اشخاصی نمی توانند عضو هیئت مدیره شوند ؟

افرادی که در ذیل به آنها اشاره شده نمیتوانند بدون اجازه دادگاه در پست مدیریت شرکت مشغول به کار شوند:

·        شخصی که بواسطه ارتکاب به جرم مرتبط با ارتقاء، سازماندهی و مدیریت شرکت محکوم شده باشد.

·        شخصی که توسط دادگاه  بر اساس بخش 130A بعلت سوء مدیریت وعدم توانایی در پرداخت دیون شرکت  رد صلاحیت شده باشد.

·        شخصی که بخاطر هرگونه جرمی در خصوص کلاهبرداری یا تقلب در محکومیت جرم به 3 ماه حبس یا بیشترمحکوم شده باشد.

·        شخصی که بمنظور قصور در فعالیت صادقانه و بکارگیری تلاش معقول در پرداخت دیون مدیریتی محکوم شده باشد.

·        شخصی که بعلت سوء استفاده کردن از در اختیار داشتن هرگونه اطلاعات خاص یا عدم صلاحیت وی در جایگاهش ( به عنوان یک مقام یا نماینده شرکت و یا عضو هیئت مدیره  سهام ارزی) بمنظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز برای خودش یا سایر اشخاص گردد و یا موجب زیان برای شرکت شده و بدین سبب محکوم شده باشد.

·        شخصی ( که عضو هیئت مدیره، نماینده، یا کارمند شرکت یا یکی از اعضای سهام ارزی است) که بعلت تآمل کردن در ارائه بموقع اوراق بهادار شرکت بمنظور سوء استفاده از در اختیار داشتن قیمت محرمانه ی سهام از جایگاهش بعنوان امین شرکت برای کسب منفعت برای خودش یا سایر افراد محکوم شده باشد.

·        شخصی که بعلت بی کفایتی در نگهداری بایگانی ها و اسناد لازم شرکت طی دوره ی 2 ساله قبل از مدیریتش (طی این دوره مسلما بایگانی اسناد برای اتمام یک سرمایه گذاری یا انحلال شرکت الزامی است) محکوم شده باشد.

·        شخص ورشکسته بری الذمه نشده

دوره رد صلاحیت برای پرونده های تمام موارد بالا مدت 5 سال میباشد. بعبارتی طی یک دوره 5 ساله پس از محکومیتش یا اگر وی به حبس محکوم شده بود، بعد از آزادی از زندان

در ابتدا میبایست هر دو مدیر در اساسنامه قوانین مالزی (MOA  ) و  نامگذاری و اسانامه شرکتهای مالزی (AOA ) انتصاب یابد.

اساسا مدیران شرکت در مالزی با تضمین اشخاصی که آنها را با توجه به اسناد اساسنامه در اداره ثبت شرکت مالزی انتصاب می یابند. این شرایط شامل اعضای مدیران اصلی شرکت از سوی اسانامه شرکتهای مالزی  واقع در شرکت صورت میپذیرد.

شرایطی که یک مدیر عزل می گردد

تحت شرایط خاصی مدیران با وجود عدم صلاحیت و با توجه به قوانین ذکره شده در ماده  S28 قانون مالزی امکان عزلشان از مقامشان وجود دارد. در مورد شرکتهای دولتی، میتوان نشستهای عمومی رایجی برقرار کرد حتی پیش از اتمام دوره ریاستش وی راعزل کرد و این در حالیست که در قانون به آن صراحتا اشاره نشده، لذا این تصمیمات صرفا از سوی مدیر و شرکت مربوطه اتخاذ می گردد.

اگر مدیری در یک شرکت جایگاه خاصی داشت، برای مثال دارای اوراق سهام یا یکی از اعضای شرکای شرکت بود، در اینصورت غزل ایشان با توجه به مواد ذکر شده در بند  S123(2)&(3) از قانون اساسنامه شرکتها مشروط خواهد بود.

احضاریه ویژه به مدیر مورد نظر طی 28 روز کاری تسلیم مگردد و وی ملزم است دفاعیه خود را قبل از سر رسید رای اعلامی ، به هر دو صورت شفاهی و کتبی ارائه نماید.

برای حق عزل مستقل، احضاریه ویژه باید یک سری مراحل طی شود در خصوص اینکه عزل مدیر با توجه به ماده 128 قانون AOA صورت  گرفته است.

3 حیطه از وظایف مدیران

·        امین بودن مدیران

·        مهارت درحرفه اش، محتاط بودن و پشتکار داشتن

·        انجام وظایف طبق قانون

اصولا نقش مدیر با امانتداری و شایستگی ارتباط مستقیم دارد، در واقع دارا بودن این ویژگیها دروجود یک مدیر خوب است که سبب پیشرفت روزافزون منافع شرکت و مهارت نیروهای انسانی می شود. یک مدیر لایق میبایست صداقت و وفاداری خودش را به شرکت در تمام دوره ریاستش به شرکت ثابت کند. در آخر یک مدیر شایسته همیشه در مورد منافع شرکت، میزان بستانکاری ها و بدهکاریهای شرکت هوشیار بوده که برای دیونش ضمانتهای معتبر و مکفی فراهم آورد و بلعکس.

کلمات کلیدی متن:

جانشین یا مدیر علی البدل ((Alternate or substitute director :شخصی است که از روی عادت دستورالعمل های او توسط مدیران شرکت دنبال میشود اگر چه بطور رسمی منصوب نشده باشد.

مدیرغیر اجرایی (( Non-executive director

مدیر اجرایی (Managing or Executive Director )

اساسنامه قوانین مالزی (Memorandum Of Articles)

اسانامه شرکتهای مالزی (Articles Of Associations )