حواله ارزی و خدمات بازرگانی سفته

 

 

Being Confidence in Business with US    با اطمینان تجارت کنید     مالزی - چین - ایران

کمپانی سکرتری یا دستیار حقوقی شرکت در مالزی

کمپانی سکرتری یا دستیار حقوقی شرکت در مالزی

مطالب این بخش توسط بخش ترجمه گروه سفته تهیه شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع است ومتخلفین تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت

لینک به مطالب سایت آزاد است

دستیار حقوقی یا کمپانی سکرتری شرکت در مالزی

مدیران شرکت در مالزی به یک دستیار حقوقی برای بررسی صحت و سقم اسناد  و مدارک در شرکت نیاز دارند.  تا شخص مذکور مراحل مشارکت در کمیسیون شرکتهای  مالزی (CCM) را به صورت تخصصی طی کرده و همچینن گواهی مدارک شرکت را بمنظور انجام مبادلات و معاملات تجاری آماده نماید.

دستیار شرکت در مالزی باید فردی بالغ وبا سرمایه کافی بوده و در مالزی اقامت داشته باشد. او باید عضو هیئت کارگذارباشد یا اینکه از اداره ثبت شرکت ها گواهی مربوطه را دریافت کند. شرکتها در مالزی باید یک حسابدارتایید شده بمنظور حسابرسی به حسابها و مالیتها برای خودشان معین کنند.

دستیار حقوقی شرکت در مالزی شخصی است که متخصص در امور حقوقی شرکتها بوده و در کل امور قانونی شرکت را بررسی و نظارت می کند. شخص مذکورمی تواند زن یا مرد باشد و در تنظیم کردن کلیه امور دفتری، اسناد حقوق مدنی وسایر امور جاری شرکت نقش مهمی ایفا میکند. از لحاظ قانونی دستیار حقوقی شرکت، رسما دارای هویت قانونی می باشد.

اطلاعاتی که این شخص برای تخصصش طول دوره آموزشش لازم دارد، او را تاحدی مجاب به انجام کارهای مختلف از قبیل بخش مالی، حسابداری، اداره امور حقوقی و تقسیم پرسنل شرکت در مالزی میکند. شایان ذکر است در شرکتهای بزرگ نقش دستیار حقوقی گسترده تر میگردد که درادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم. از جمله:

شریک حقوقی شرکت، اجرای مراحل استخدام بمنظور مدیریت قرار ملاقاتها، تعیین دستمزدها، سرمایه و وامهای بین شرکای شرکت، اداره مسائل عمومی از قبیل تهیه لیست سهام و اوراق سهام، برگذاری جلسات با شرکتهای خارجی و داخلی، و ضبط ، ثبت ها و زمانهای ملاقاتها را مقرر مینماید.

در مجموع میتوان گفت کلیه مسائل و امور قانونی قابل اجرا، جزء وظایف مقرر شده دستیار حقوقی شرکت در مالزی  می باشد.

چه اشخاصی میتوانند دستیار حقوقی شرکت در مالزی باشند؟

دستیار حقوقی شرکت بعنوان یک مقام شریک حقوقی در برقراری ارتباط برای شرکت شما در مالزی در بسیاری از مسائل مهم با شما همکاری میکند. البته شرکتها میتوانند یک نفر یا بیشتر را در این پست داشته باشند. افرادی که واجد شرایط ذیل هستند میتوانند در این پست خدمت کنند:

  • شخص مزبور یکی از اعضای هیئت متخصص یا سایر هیئتهای مقرر شده توسط دولت باشد.
  • از اتحادیه شرکتهای مالزی (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) گواهی نامه دریافت کرده و از قبل توسط اداره ثبت شرکتها تایید شده باشد.

اگر شخصی مغایر با شرایط بالا ادعا کرد اومرتکب جرم برعلیه قوانین شرکتها شده ومبلغ 5000 رینگیت مالزی جریمه خواهد شد.

افرادی که قصد انجام فعالیتهای اقتصادی در مالزی را دارند در ابتدا باید یک شرکت تجاری ثبت یا اینکه با اتحادیه شرکتهای مالزی (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)در تماس باشند.

مشارکت شما در این اتحادیه به دولت این اختیار را میدهد که شما در مالزی به عنوان یک فرد واجد شرایط دارای گواهینامه دستیار حقوقی شرکتتان را تاسیس کنید. دارا بودن گواهینامه ی دستیار حقوقی از سوی تصویب نامه ی شرکتها به منظور انجام فعالیتها که در سال 1965 تاسیس شده،  الزامی میباشد.

ثبت نام برای تاسیس شرکت صرفا از طریق دستیار حقوقی شرکت انجام می پذیرد. یک شرکت ثبت شده شرکتی است با ثبت در تصویب نامه ی شرکتهای 1965، تشکیل می یابد. این مشارکت توسط اتحادیه شرکتهای مالزی انجام می پذیرد.

انتصاب دستیار حقوقی شرکت در مالزی و فرایند مربوطه

تصویب نامه شرکتها (1965) کلیه شرکتها را به داشتن حداقل یک دستیار حقوقی ملزم کرد، این در حالیست که به آنها مجوز داشتن بیش از یک دستیار را هم می دهد که توسط هیئت مدیره منصوب میشود.

عزل و استعفاء

دستیارحقوقی شرکت در مالزی می تواند در صورت تمایل با ارائه کتبی درخواست استعفاء به مدیریت تقدیم گردد.

این پست در شرکت نباید بیشتر از 1ماه خالی بماند. در واقع عملیات عزل دستیار حقوقی شرکت با استخدام نیروی جدید بطور همزمان صورت میپذیرد.

عدم صلاحیت دستیار حقوقی شرکت در مالزی

فردی که در جایگاه دستیار حقوقی فعالیت میکند، زمانی صلاحیت از وی سلب خواهد شد که:

ورشکسته باشد

در مالزی یا خارج از آن بعلت ارتکاب به جرم محکوم شده باشد.

از عضویت در هیئت های منتخب توسط دولت رد شود

از داشتن گواهینامه معتبر دستیار حقوقی معاف شود.

دستیار حقوقی شرکت (:(Company Secretary عنوان شغلی است که در کشور مالزی تعریف شده برای شخصی عاقل و بالغ که از لحاظ حقوقی صلاحیت لازم برای انجام کلیه امور قانونی مرتبط با شرکت را دارد.    

تصویب نامه ی شرکتها (:(Company Actsدر سال 1965 شرکتهایی که بر اساس قوانین تصویب شده این سال ثبت شده اند.

اتحادیه شرکتهای مالزی (Suruhanjaya Syarikat Malaysia):اتحادیه ایست که وظیفه ثبت کردن شرکتهای خارجی در مالزی را به عهده دارد.