حواله ارزی و خدمات بازرگانی سفته

 

 

Being Confidence in Business with US    با اطمینان تجارت کنید     مالزی - چین - ایران

ساختار تجارت و انواع شرکت در مالزی

ساختار تجارت و انواع شرکت در مالزی

مطالب این بخش توسط بخش ترجمه گروه سفته تهیه شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع است ومتخلفین تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت

لینک به مطالب سایت آزاد است

ساختار تجارت و انواع شرکت در مالزی

هرگونه سرمایه گذاری یا تشکیلات تجاری در مالزی باید شامل یکی از انواع زیر باشد:
- شرکت سهامی به ثبت رسیده محلی. این شرکت ممکن است یک شرکت عمومی باشد که باید واژه "
Berhad"را به دنبال نام خود داشته باشد که اغلب به صورت مخفف "Bhd"می آید. شرکتهای خصوصی با اصطلاح "Sendirian Berhad" یا به صورت مخفف"Sdn Bhd" همراه هستند.

- شرکت تضامنی محدود
- شاخه ای از یک شرکت خارجی

-شرکت انحصاری ( مالکیت انفرادی)

- شرکت مختلط

- شرکت امانی
شرکتهای به ثبت رسیده در مالزی به وسیله قا نون سال 1965 شرکتهای مالزی(
Malaysian Companies Act) اداره و کنترل میشوند.

شرکتهای سهامی محدود

در این نوع شرکتها مسؤلیت شخصی اعضا محدود به مقدار اسمی سهام آنهاست.این شرکتها ممکن است یک شرکت سهامی عام یا خاص باشد.ولی نوع عامه پسند شرکت , شرکت سهامی خاص با مسؤلیت محدود است که اساسنامه آن , حقوق اعضا را منحصر می کند به انتقال سهام آنها, تعداد اعضا را محدود به 50 نفر می کند و از هر گونه دعوت عمومی برای اشتراک سهام یا اوراق قرضه یا سپرده گذاری در شرکت جلوگیری می کند. ولی یک شرکت سهامی عام عموما شرکتی است که به دنبال افزایش سرمایه عمومی است.چنین شرکتهایی نوعا فهرست سهام خود را در بورس سهام مالزی دنبال میکنند.

تعداد دو نفر و بیشتر می توانند یک شرکت را به ثبت برسانند.ثبت یک شرکت تحت قانون 1965شرکتها,مستلزم انجام درخواست به کمیسیون شرکتهای مالزی (CCM) جهت تصویب نام پیشنهادی شرکت مورد نظر می باشد.مدارکی همچون قولنامه و اساسنامه شرکت و مدارک دیگر بایستی به "CCM"تسلیم شود. بر پایه پرداخت هزینه ثبت که بستگی به مقدار سرمایه ثبت شده سهمی شرکت دارد, پروانه ثبت توسط CCM صادر خواهد شد. این پروانه سند قاطع و قانع کننده ای است برموجودیت شرکت.ثبت یک شرکت عموما سه تا شش هفته زمان می برد. 

 

شرکتهای تضامنی محدود

در یک شرکت تضامنی محدود , مسؤلیت اعضا به وسیله قول نامه ای محدود می شود که در آن اعضا مقداری را که در شرکت سهم می گذارند و در زمان خسارت احتمالی شرکت باید مورد استفاده قرار گیرد, تعهد می کنند. این نوع از شرکت برای تعهدات تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه مورد استفاده آنها کلوپ ها , کانون های بازرگانی , امور خیریه و واحدهای حرفه ای است.                    

شرکتهای خارجی و سرمایه گذاری خارجی

تجارتهای خارجی ممکن است یکی از گزینه های زیررابرای فعالیت در مالزی بر گزینند :

- به ثبت رساندن یک دفتر نمایندگی , چنانچه سرمایه گذار یک شرکت خارجی باشد      

- به ثبت رساندن یک شرکت مالزیایی مجزا به عنوان شرکت وابسته یا تابع                                  

- کسب تمام یا اکثریت سهام یک شرکت موجود مالزیایی یا                                                      

- ورود به سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت یا فرد مالزیایی , نوعا توسط جذب سهام                

- ورود به یک شرکت سرمایه گذاری مشترک تازه به ثبت رسیده

در شرایط ثبت دفتر نمایندگی یک شرکت خارجی , ثبت رسمی دفتر نمایندگی توسط "CMM" ضرورت دارد که مستلزم تسلیم درخواست جهت تصویب , پیش از آغاز به تجارت است.

درخواست کنندگان باید مدارک زیر را به جهت تصویب تسلیم کنند:

- یک کپی برابر اصل از پروانه ثبت(یا مدرکی با مضمون و محتوای مشابه آن) از کشور مبدا
- یک کپی برابر اصل از منشور آن شرکت , مصوبات یا قولنامه و اساسنامه شرکت یا دیگر اسناد تشکیل شرکت یا سندی که تشکیلات شرکت را تعریف کند

- فهرستی ازمدیران و جزئیات قانونی مشخص در مورد ایشان

- در صورت وجود مدیران محلی در شرکت , قول نامه یا یادداشتی که قدرتهای آن مدیران را بیان کند.

- یک یاد داشت انتصاب یا وکالت نامه ای که یک یا چند شخص ساکن در مالزی را به پذیرش از طرف شرکت , خدمات مربوط به فرایند شرکت و هر اعلان مورد نیازی که در شرکت باید انجام شود, مجاز سازد.

- اظهار نامه قانونی به فرم معین که توسط نماینده شرکت تهیه شده باشد

بر پایه هزینه ثبت که بستگی به مقدار سرمایه ثبت شده سهمی ( که به رینگیت مالزی تبدیل شده باشد) شرکت خارجی دارد , پروانه ثبت نما نمایندگی خارجی - Certificate of Registration of a Foreign

  1. ) به وسیله"CCM" صادر خواهد شد.این پروانه سند قاطع و قانع کننده ای است بر موجودیت یک نمایندگی خارجی .ثبت یک نمایندگی خارجی عموما سه تا شش هفته زمان می برد.

 شرکت انحصاری یا مالکیت فردی وشرکتهای مختلط (Partnerships)

 یک شرکت انحصاری یا مالکیت فردی یک تجارت به ثبت نرسیده است که به وسیله یک فرد تملک می شود. از آنجائیکه این تجارت موجودیت قانونی مجزائی ندارد ( مانند یک شرکت سهامی ) , مالک شخصا متعهد تمام دیون آن تجارت می باشد. پیش از آغاز یک تجارت انحصاری یا مالکیت فردی , این تجارت باید به ثبت مامور ثبت تجارت (Registrar of Business) تحت ضوابط 1965ثبت تجارت (Registration of Business Ordinance) برسد.

 یک شرکت مختلط یک موجودیت تجاری ثبت نشده است که در آن تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر و همچنین نباید بیشتر از بیست نفر باشند. موجودیت این شرکتها در شرایطی مفروض است که شرکا در اداره شرکت بطور همسان این نگاه را داشته باشند که هدف آنها باید ایجاد درآمد و تقسیم نمودن ضرر وزیان به تناسب باشد.ثبت اینگونه شرکت باید از طریق مأ مور ثبت تجارت (Registrar of Business) و تحت ضوابط ثبت تجارت (Registration of Business Ordinance) 1965 صورت پذیرد.

شرکتهای امانی

شرکتهای امانی ممکن است عام ( به طور مثال به منظور مشخص یا امور خیریه) یا خاص ( برای منفعت شخصی افراد ) یا ممکن است به شکل شرکت امانی غیر ثابت ( چنانچه تمام یا بخشی از بهره در شرکت امانی تحت اختیار امانت دار می باشد مثل شرکتهای امانی اختیاری ) یا شرکت امانی ثابت ( چنانچه بهره در شرکت امانی ثابت باشد , مثل شرکتهای امانی صندوق مشترک ) باشد. صندوق مشترک اغلب برای سرمایه گذاری عمومی در شکل شرکت امانی دارائی یا شرکت امانی مدیریت نقدی استفاده می شود.