حواله ارزی و خدمات بازرگانی سفته

 

 

Being Confidence in Business with US    با اطمینان تجارت کنید     مالزی - چین - ایران

%PM, %28 %341 %2017 %15:%Jan

دانشگاههای دارای مجوز بورسیه در چین

Written by
Rate this item
(0 votes)
گوانگژو گوانگژو

مطالب این بخش توسط بخش ترجمه گروه سفته تهیه شده است و هرگونه کپی برداری ممنوع است ومتخلفین تحت پیگرد جدی قرار خواهند گرفت

 لینک به مطالب سایت آزاد است

 دانشگاههاي داراي مجوز جذب دانشجويان بورسيه

در سراسر چين حدود 124 دانشگاه مي توانند از دانشجويان بين المللي (خارجي ) كه از بورسيه دولت چين بر خوردار مي باشند مورد پذيرش خود قرار دهند . اين دانشگاهها به قرار ذيل مي باشند .
بخش شهرداري شهر پكن (32 دا نشگاه)
1- دانشگاه بيجينگ (پكن) ،2- دانشگاه مطالعات بين المللي بيجينگ ، 3- آكادمي فيلم بيجينگ ، 4- دانشگاه تكنولوژي بيجينگ، 5- دانشگاه بيهانگ ، 6- دانشگاه تكنولوژي شيمي بيجينگ، 7- دانشگاه جيائوتونگ بيجينگ ، 8- انستيتو تكنولوژي بيجينگ ، 9- دانشگاه علوم و تكنولوژي بيجينگ ، 10 – دانشگاه نورمال بيجينگ ، 11- دانشگاه ورزش بيجينگ ، 12- دانشگاه مطالعات خارجي بيجينگ ، 13- دانشگاه زبان و فرهنگ بيجينگ ، 14 – دانشگاه پست و مخابرات بيجينگ، 15- دانشگاه باستان چين در بيجينگ ، 16- دانشگاه جنگلباني بيجينگ، 17 – دانشگاه اقتصاد و تجارت جهاني ، 18- دانشگاه نيروي برق شمال چين ، 19- دانشگاه تسينگوا ، 20- دانشگاه اقتصاد و تجارت پايتخت ،21- دانشگاه پايتخت نورمال ، 22- كالج آموزش فيريك پايتخت ، 23 – دانشگاه امور خارجه چين ، 24- دانشگاه كشاورزي چين ، 25- دانشگاه رن مين چين ،26- دانشگاه علوم جغرافياي چين ( بيجينگ) ، 27- اكادمي مركز هنرهاي زيباي چين ،28- مركز آكادمي درام ، 29- مركز هنرستان موسيقي ، 30 – دانشگاه مركزي قوميت ها ، 31 – – دانشگاه مركزي سرمايه گذاري و اقتصاد ، 32 – آكادمي علوم چين مخصوص دوره دكتراء
بخش شهرداري شهر تيان جين ( 7 دا نشگاه)
33- دانشگاه نان كاي ، 34 – دانشگاه تيان جين ، 35- دانشگاه نورمال تيان جين ، 36- دانشگاه مطالعات خارجي تيان جين ، 37- دانشگاه پزشكي تيان جين ، 38- دانشگاه دارو هاي سنتي تيان جين ، 39 – دانشگاه تكنولوژي و آموزش تيان جين
در استان هه ايلونگ جيانگ (4 دانشگاه)
40- انستيتو تكنولوژي هاربين ، 41- دانشگاه مهندسي هاربين ، 42- دانشگاه هه ايلو نگ جيانگ ، 43- دانشگاه جياموسي
در استان ليائونينگ (7 دانشگاه)
44- دانشگاه داليان ماريتايم ، 45- دانشگاه تكنولوژي داليان ، 46- دانشگاه شمال شرقي ، 47 – دانشگاه ليائونينگ ، 48 – دانشگاه نورمال ليائونينگ ، 49- دانشگاه نورمال شن يانگ ،50- دانشگاه پزشكي چين
در استان جي لين (6 دانشگاه)
51- دانشگاه جي لين ، 52- دانشگاه نورمال شمال شرق ، 53 – دانشگاه نورمال جي لين ، 54- دانشگاه علوم و تكنولوژي چانگ چون ، 55- دانشگاه بي هووا ، 56 – دانشگاه يان بي ين ،
در بخش شهرداري شهر شانگهاي (13 دانشگاه)
57_ دانشگاه فودان ، 58- دانشگاه دونگ گوا، 59- دانشگاه علوم و تكنولوژي شرق چين ، 60 – دانشگاه نورمال شرق چين ، 61 – دانشگاه شانگهاي ، 62- دانشگاه سر مايه گذاري و اقتصاد شانگهاي ، 63- دانشگاه جيائوتونگ شانگهاي ، 64- دانشگاه نورمال شانگهاي ، 65- دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهاي ، 66- هنرستان موسيقي شانگهاي ، 67- دانشگاه ورزش شانگهاي ،68- دانشگاه دارو هاي سنتي چين ، 69- دانشگاه تونگجي
در استان جيانگسو (10 دانشگاه)
70- دانشگاه جيانگسو، 71- دانشگاه جنوب شرق ، 72- دانشگاه هوهاي ، 73- دانشگاه جيانگ نان ، 74- دانشگاه نورمال نانجينگ ، 75- دانشگاه نانجينگ دارو هاي سنتي چين ، 76- دانشگاه نانجينگ علوم اطلاعات و تكنولوژي ، 77- دانشگاه يانگجو ،78- دانشگاه دارو سازي چين ، 79- دانشگاه معدن و تكنولوژي چين
در استان ژ جيانگ (4 دانشگاه)
80 – دانشگاه نورمال ژ جيانگ ، 81- – دانشگاه ژ جيانگ ، 82- – دانشگاه نينگ بو، – 83- آكادمي ملي هنر هاي زيباي چين
در استان آن هوئي (3 دانشگاه)
84- دانشگاه آن هوئي ، 85- دانشگاه نورمال آن هوئي ، 86- دانشگاه علوم و تكنولوژي چين
در استان فوجيان (يك دانشگاه)
87 – دانشگاه شيامن
در استان شاندونگ (سه دانشگاه)
88- دانشگاه شاندونگ ، 89- دانشگاه معلم شاندونگ ، 90- دانشگاه اقيانوس چين
در استان جيانگ شي (دو دانشگاه)
91- داشنگاه نان چانگ ، 92- انستيتو ظروف چيني جينگ دي زن
در استان هوبي (هفت دانشگاه)
93- دانشگاه ووهان ، 94- دانشگاه علوم و تكنولوژي هووازونگ ، 95- دانشگاه نورمال مركزي چين ، 96- دانشگاه كشاورزي هووازونگ ، 97- دانشگاه تكنولوژي ووهان ، 98- دانشگاه علوم جغرافيا ي چين ، 99- دانشگاه اقتصاد و حقوق زونگ نان
در استان هونان (دو دانشگاه)
100- دانشگاه مركزي جنوب ، 101- دانشگاه هونان
در استان گوانگدونگ (7 دانشگاه)
102- دانشگاه زونگ سان ، 103- دانشگاه تكنولوژي جنوب چين ، 104- دانشگاه كشاورزي جنوب چين ، 105- دانشگاه نورمال جنوب چين ، 106- دانشگاه طب سنتي گوانگزو، 107- دانشگاه پزشكي جنوبي ،108- دانشگاه شانتو
در ناحيه حودمختار گوانگشي زوانگ (3 دانشگاه)
109- دانشگاه گوانگشي ، 110 – دانشگاه پزشكي گوانگشي ، 111- دانشگاه نورمال گوانگشي
در يونن (2 دانشگاه)
112- دانشگا ه نورمال يونن ، 113- دانشگاه يونن
در استان سي چوان (3 دانشگاه)
114- دانشگاه سي چوان ، 115- دانشگاه اقتصاد و دارايي جنوب غرب ، 116- دانشگاه غرب – جنوب جيائوتونگ
در منطقه شهرداري شهر چانگ چونگ (2 دانشگاه)
117- دانشگاه چانگ چونگ ، 118- دانشگاه جنوب غرب
در استان شانسكي (5 دانشگاه)
119- دانشگاه شيان جيائو تونگ ، 120- دانشگاه چانگان ، 121- دانشگاه مطالعات بين المللي شيان ، 122- دانشگاه پلي تكنيك شمال غرب ، 123- دانشگاه A و F شمال غرب
در استان گانسو(1 دانشگاه)
124- دانشگاه لا نژو
سياستگذاريها و سرمايه گذاريهاي كلان چين در بخش آموزش
كشور چين در سرمايه گذاري كلان خود 731 ميليون دلار در بخش آموزش عالي و تحقيقات علمي در جريان دهمين برنامه پنجساله كشور طي سالهاي 2005 – 2001 را عملي نمود .
اين سرمايه گذاري در قالب طرح آموزشي 211 به مورد اجراء گذاشته شد . با اجراي “طرح آموزشي 211” در واقع 100 دانشگاه و دانشكده كشور چين جهت تحقيق در خصوص مسائل و مشكلات اقتصادي، فني و اجتماعي ، به پايگاه هاي پژوهشي مبدل شدند كه اين مسأله خود به تقويت رشته هاي علمي جديد و پژوهش زيربنايي منجر گرديد.
علاوه بر اين، در قالب طرح فوق، بر ايجاد سيستم خدمات اطلاع رساني مركب از شبكة جهاني اينترنت، بانك هاي اطلاعاتي و كتابخانه هاي ديجيتالي در دانشكده ها و دانشگاههاي كشور تاكيد جدي شده است .
اين برنامه از سال 1996 در كشور چين به اجراء گذاشته شد كه در نوع خود بزرگترين طرح آموزشي و پرورشي محسوب مي شد . با اختصاص بودجه 2200 ميليون دلاري براي اجراي طرح مذكور، وضعيت پژوهش و تعليم و تربيت در بسياري از دانشگاهها نيز بهبود يافت.

Read 609 times Last modified on %PM, %28 %344 %2017 %15:%Jan
Login to post comments